Pre partnerov

Naša perspektíva a cieľ

Spoločnosť Jober s.r.o. so sídlom v Dunajskej Strede je na trhu od roku 2016. Naša spoločnosť ponúka služby zamerané na dočasné prideľovanie zamestnancov a sprostredkovanie práce v celej Európe. Sme hrdí na to, že môžeme ponúknuť komplexné personálne riešenia v siedmich krajinách Európy. Pôsobíme na slovenskom, maďarskom, srbskom, nemeckom, rakúskom, holandskom a uzbeckom trhu. Aby sme maximálne vyhoveli potrebám našich partnerov, máme náborové kancelárie vo viacerých štátoch, a to na Slovensku, v Maďarsku, v Srbsku aj v Uzbekistane. Naším cieľom je vytvoriť dlhodobú úspešnú spoluprácu a odbremeniť našich klientov od administratívnej a personálnej záťaže spojenej s náborom zamestnancov. Ako to chceme dosiahnuť? Poskytujeme dlhodobé a spoľahlivé služby všetkým našim obchodným partnerom od malých a stredných firiem až po lídrov na trhu. Ponukou rozsiahlych služieb šetríme čas a náklady našich partnerských spoločností a zabezpečujeme pracovnú silu vždy v dohodnutom termíne. Okrem toho, že dbáme na požiadavky našich zákazníkov, zohľadňujeme aj záujmy našich zamestnancov.

Čo sme doteraz dokázali

0 +

aktívnych pracovníkov

0 %

Logistika

0 %

Automobilový priemysel

0 %

Potravinársky priemysel

0 %

Poľnohospodársky priemysel

0 %

Ostatné

Prečo si vybrať spoločnosť Jober za svojho partnera?

Práce zadané zmluvnou partnerskou spoločnosťou vykonávajú dočasne pridelení zamestnanci spoločnosti Jober. Už sme umiestnili viac ako dvetisíc pracovníkov v rôznych segmentoch priemyslu. Pôsobíme v logistike, automobilovom priemysle, potravinárstve, poľnohospodárstve a ďalších segmentoch.     Pre nás, a teda aj pre našich zamestnancov, nie je vzdialenosť prekážkou, pretože v prípade potreby dokážeme flexibilne zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu. Spoločnosť Jober s.r.o. disponuje vlastnými autami, mikrobusmi aj autobusmi, ako aj vlastnou komfortnou ubytovňou, ktorá je pre našich zamestnancov ideálnym prechodným domovom. Navyše sa nám podarilo vybudovať vlastné školiace stredisko pre vodičov VZV, kde poskytujeme aj školenia pre našich súčasných aj budúcich zamestnancov. Všetky nami ponúkané riešenia sú navrhnuté tak, aby zaručovali pohodlie a poskytovali potrebné podmienky na efektívnu prácu.

Partneri

Tím Jober

Za to všetko je zodpovedný jednotný a oddaný tím, ktorý spolupracuje na zabezpečení pružnej, dôslednej a efektívnej práce. Naši odborníci používajú na nábor, výber a nasadenie vhodnej pracovnej sily na vybrané pozície rôzne profesionálne metódy. Každý projekt vedie projektový manažér alebo koordinátor, ktorý je v kontakte s partnerskými spoločnosťami, uľahčuje komunikáciu medzi oboma stranami a je prítomný od prvého kontaktu, pri nástupe do zamestnania aj počas jeho tvania. Sme presvedčení, že plynulá komunikácia je nevyhnutná tak vo vnútri podniku, ako aj mimo neho. Naši náborári, HR oddelenie, koordinátori a projektoví manažéri sú v neustálom kontakte a naša spoločnosť je v nepretržitom kontakte s obchodnými partnermi. Našimi tromi hlavnými piliermi sú flexibilita, rýchlosť a precíznosť, pretože sme presvedčení, že v dnešnom rýchlom svete práve tieto tri piliere určujú úspech spoločnosti.

Nájdite si najbližšiu kanceláriu

Naše kancelárie a vozidlá

Postaráme sa aj o ubytovanie

Zabezpečíme aj potrebné kurzy pre pracovníkov

Kontakt pre partnerov

chief executive officer

Mgr.Szabó László