Ako na jednuduché CV? Typy a rady.

Ako napísať životopis jednoducho?

Vyplňte svoje meno a priezvisko, aby sme vedeli, ako vás môžeme osloviť.


Uveďte svoje miesto bydliska – stačí zadať názov obce, alebo mesta.

Uveďte svoje telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať.

Dôležitou informáciou je e-mailová adresa, keďže v dnešnom modernom
svete zohráva elektronická pošta kľúčovú úlohu.

K životopisu môžete priložiť aj fotografiu, pretože niektorí klienti usprednostňujú životopisy s fotografiou.

Mali by ste uviesť všetky školy, ktoré ste navštevovali, bez ohľadu na to, či ste štúdium ukončili alebo nie. Nestačí uviesť „odborná škola“ alebo „základná škola“, mali by ste napísať celý názov školy, obec, v ktorej sa nachádza, a odbor, ktorý ste študovali. Štúdium zahŕňa aj absolvované kurzy a školenia.


Môžete uviesť, či máte rôzne typy vodičských preukazov, jazykové skúšky, počítačové
zručnosti
(Word, Excel, PowerPoint) alebo či viete používať napríklad SAP.

Opíšte svoje pracovné skúsenosti. Začnite svojím posledným zamestnaním a postupujte smerom k starším zamestnaniam, vrátane obdobia strávením v zavedenom zamestnaní.

Môžete tiež napísať stručnú charakteristiku seba samého a dôvod, prečo ste práve Vy vhodným uchádzačom na danú pozíciu.

Je dôležité, aby ste do životopisu zahrnuli túto vetu: Zaslaním tohto životopisu súhlasím s tým, že spoločnosť Jober môže použiť osobné údaje v ňom uvedené v súlade s platnými právnymi predpismi.